Termeni si Conditii

Termenii si conditiile de functionare ale parcarii CityGo

REGULAMENT  DE FUNCŢIONARE
  DISPOZIŢII GENERALE
  Prezentul regulament reglementează gestiunea şi folosirea parcării CITYGO în scopul unei utilizări cât mai eficiente a locurilor de parcare.
- CITYGO urmăreşte respectarea de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulaţie şi de parcare în interiorul  incintei şi nu permite staţionarea
  autovehiculelor în dreptul intrărilor sau a căilor de acces.
  Conducatorii auto sunt de acord ca administratorul parcării are dreptul sa blocheze ro?ile autovehicolelor care nu respecta prezentul regulament iar
  deblocarea se va face dupa achitarea tarifului de deblocare de 50 lei si a obligatiilor de plata scadente.
- CITYGO nu răspunde de prejudicii cauzate autovehiculelor ca urmare a unor acţiuni sau infracţiuni imputabile altor persoane.
- CITYGO va asigura clienţilor numai spatiul de parcare în condiţii civilizate, având în vedere curăţenia şi  îndrumarea corespunzătoare în spaţiile de parcare.
- Se interzice parcarea autoutilitarelor, autocarelor, maşinilor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor, atelajelor cu tracţiune animală şi tuturor 
  mijloacelor de transport cu masa peste 3,5t în parcarea CITYGO.
- Lungimea maxima admisă pentru autoturisme este de 5,5m;
- Înălţimea maximă admisă pentru autoturisme este de 2,2m;
- Viteza maximă admisă pentru deplasarea autoturismelor în interiorul parcării este de 5km/h.
  TARIFE DE ACCES
- Tarifele de parcare ?i abonament sunt afisat în incinta CITYGO  si includ TVA. Plata se face pentru fracţiuni de minim 1 oră  la casierie sau încasatorului mobil.
- Pierderea chitantei, bonului sau tichetului de acces şi contorizare a staţionării atrage achitarea unei taxe de 50 lei.
- La intrarea în parcare se va plati în avans pentru orele pe care conducatorul auto declara ca va stationa. Depasirea timpului declarat de stationare cu mai
  mult de 4 ore duce la blocarea autovehicolului.
  DAUNE ALE AUTOVEHICULELOR
  Pentru eventualele daune, furturi, incendii la vehiculele aflate în parcare, firma ce opereză parcarea nu este responsabilă civil sau penal.
  OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORILOR AUTO
- Parcarea autovehiculelor se va face numai pe locurile indicate de personalul din parcare.
- Expunerea, de catre conducatorii auto, la loc vizibil, in interiorul autovehiculului (pe bordul autovehiculului sau pe parbriz, in interior), a chitantelor,
  tichetelor si abonamentelor, astfel incat sa permita controlul acestora de catre personalul parcarii, în caz contrar rotile autovehicolului vor fi blocate.
- Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii sau altor autovehicole sau instalaţii de către conducătorii auto în timpul deplasării ori staţionării în
  incinta parcării CITYGO, vor fi suportate de cei vinovaţi, cu excluderea răspunderii administratorului parcării.
- Administratorul parcării CITYGO nu răspunde de accidentele suferite ca urmare a neatenţiei sau a folosirii inadecvate a echipamentelor, uşilor, scărilor,
  barierelor, instalaţiilor sau alte asemenea din incinta CITYGO.
- La parcarea autovehicolelor, conducătorul auto este obligat să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul auto, prin închiderea uşilor, capotei motor, portbagajului,
  a geamurilor, buşonului de la rezervor etc., administratorul parcării nu răspunde pentru securitatea acestora.
- Conducatorul auto va păstra curăţenia la locul de parcare şi nu va depozita materiale de nici un fel pe locurile de parcare;
- Conducătorul auto nu va executa operaţii de întreţinere sau reparaţii la autovehicule pe locurile de parcare.
- Conducătorul auto va respecta normele P.S.I. specifice, fiind direct răspunzător de eventualele prejudicii produse;
- Staţionarea autovehiculelor în dreptul intrarilor sau a căilor de acces este strict interzisă; 
  ABONAMENTE PARCARE / LEGITIMAŢII DE ACCES
- CITYGO asigură folosirea exclusivă de către BENEFICIARUL ABONAMENTULUI / LEGITIMAŢIEI a locurilor de parcare repartizate conform cardului de acces.
- CITYGO eliberează cardul de abonament numai după plata integrală a acestuia în avans.
- Parcarea autovehiculelor se face numai pe locurile indicate.
- Beneficiarul abonamentului declară că este de acord ca în cazul în care abonamentul nu este achitat la zi să i se interzică accesul în parcare iar în cazul în
  care autovehicolul se află parcat, este de acord ca acesta să nu părăsească parcarea până la achitarea restanţelor, urmând a fi blocate rotile autovehicolului.
- Beneficiarul este obligat să prezinte la cererea angajaţilor parcării tichetul de abonament sau acces, 
- Beneficiarul abonamentului nu are dreptul de a subînchiria sau a ceda folosinţa către terţi a spaţiului de parcare atribuit.